Правила
Перед відвідуванням сайту GoldAdvert.com (далі - GoldAdvert) уважно прочитайте дані правила. Якщо ви не згодні з цими правилами, не використовуйте GoldAdvert.

Безкоштовна оцінка online

Відправляючи фото предмета (предметів) на безкоштовну оцінку через GoldAdvert, Ви гарантуєте, що був надісланий нам на оцінку предмет (предмети): знаходиться у Вас на законних підставах, Ви маєте повне право ним розпоряджатися, предмет (предмети) не перебуває під арештом або під забороною відчуження, предмет (предмети) не є об'єктом судового спору і відсутні будь-які підстави для виникнення таких спорів щодо даного предмета (предметів) з Вашою участю в майбутньому, предмет (предмети) не є об'єктом жодних договорів, в тому чис е попередніх договорів щодо відчуження або користування з тими чи третіми особами, предмет (предмети) не обтяжений будь-якими майновими правами третіх осіб.

Відправляючи фото предмета (предметів) на безкоштовну оцінку через GoldAdvert, Ви погоджуєтеся надати достовірну інформацію про місцезнаходження. Відправляючи фото предмета (предметів) на безкоштовну оцінку через GoldAdvert, Ви погоджуєтеся з тим, що безоплатно безстроково передаєте нам все виняткові авторські та майнові права на фотографію і її використання на території всього світу, для відтворення її будь-яким способом, включаючи переробку, розповсюдження, передачу прав на фотографії третім особам і інші виняткові права, передбачені чинним законодавством (регіональне, державне / національне, світове).

Важливо!
Оцінка монет онлайн, поки працює тільки золотих і срібних монет!

Check-in

Скориставшись сервісом Check-in на GoldAdvert, Користувач погоджується дати об'єктивну оцінку відвідування іншого Користувача, якому зробив Check-in на GoldAdvert.

Використання персональних даних

Ми використовуємо різні технології для збору і зберігання інформації, коли ви відвідуєте GoldAdvert, а також, це може ще включати в себе запис одного або декількох куки або анонімних ідентифікаторів.

Відмова від відповідальності

Матеріали та послуги GoldAdvert надаються «як є» без будь-яких гарантій. GoldAdvert не гарантує точності і повноти матеріалів, програм і послуг. GoldAdvert в будь-який час без повідомлення може вносити зміни в матеріали і послуги. У разі старіння матеріалів і послуг, GoldAdvert не зобов'язаний оновлювати їх. GoldAdvert ні за яких обставин не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитком від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), що виник внаслідок використання, неможливості використання або результатів використання GoldAdvert.
Користувач несе відповідальність за пропоновані щодо Товарів і укладаються в зв'язку з ними угоди, за вибір контрагентів для угоди і що випливають з угоди наслідки. Всі угоди щодо Товарів укладаються між Користувачами безпосередньо. GoldAdvert не є учасником і / або посередником операцій, що здійснюються Користувачами виходячи з інформації, отриманої на GoldAdvert, не контролює і не несе відповідальності за такі угоди.

GoldAdvert is a tool that allows Users to post Advertisements concerning the Products, the realization and/or purchase of which is permitted by law (regional, state/national, worldwide). At the same time, GoldAdvert does not always check the Advertisements posted by Users. In this manner, the quality, the safety, the legality and the conformity of the Goods to its description, as well as the Seller's ability to sell and/or Buyer's possibility to purchase the Goods are beyond the control of GoldAdvert. Therefore, GoldAdvert is not responsible for the content of information provided by Users, including the content of the Advertisements, the use of trademarks by Users, logos of third parties and the terms of the Seller's offer.
GoldAdvert ніяк не пов'язаний з будь-якою надається Користувачем інформацією, включно із утриманням Зараз оголошень, наданої та / або розміщеної Користувачами на GoldAdvert, і не зобов'язана здійснювати перевірку змісту, достовірності і безпеки такої інформації або її компонентів, а так само її відповідність вимогам чинного законодавства (регіональне, державне / національне, світове) і наявності у користувачів необхідного обсягу прав на її поширення і / або використання.

Користувач зобов'язується діяти виключно у відповідності до чинного законодавства (регіональне, державне / національне, світове), а також нести відповідно до законодавства (регіональне, державне / національне, світове) повну відповідальність за власні дії та бездіяльність на GoldAdvert.
Скориставшись GoldAdvert, Користувач підтверджує, що несе особисту відповідальність за зміст розміщених ним оголошень, а також володіє всіма необхідними правами, ліцензіями, дозволами на розміщення інформації в оголошенні на GoldAdvert, включаючи без обмежень всі патенти, торгові марки, комерційні таємниці, авторські права, або ж має відповідне письмове згоду, ліцензію або дозвіл всіх ідентифікованих в оголошенні осіб і компаній для використання їх імен чи зображень.
Якщо у Користувача виникають претензії до іншого Користувачеві в зв'язку з використанням останнім GoldAdvert і / або розміщеними їм Оголошеннями, Користувач зобов'язаний пред'являти ці вимоги належному особі (Продавцю) і дозволяти претензії самостійно і без участі GoldAdvert.
Користувач розуміє і приймає, що GoldAdvert не завжди перевіряє інформацію, яка опублікована на GoldAdvert Користувачами. Деякі дані, що містяться в оголошеннях, можуть здатися образливими, небезпечними, неправильними або такими, що вводять в оману. GoldAdvert рекомендує Користувачам дотримуватися обережності і покладатися на здоровий глузд при використанні інформації на GoldAdvert. Користувач повинен прийняти до уваги, що його контрагент може видавати себе за іншу особу, бути неповнолітнім, розміщувати перекручену інформацію і т.д. Використання GoldAdvert має на увазі, що Користувач усвідомлює і приймає ці ризики, а також погоджується, що GoldAdvert не несе відповідальності за дії або бездіяльність з боку інших користувачів.

Користувач зобов'язується дотримуватися обачність при виборі контрагента, під свою відповідальність приймає рішення про угоду, виходячи з факту розміщення Оголошення на GoldAdvert, самостійно засвідчити, що пропозиція, продаж і / або придбання будь-якого Товару в Об'явленні на GoldAdvert є дійсним і легальним.

GoldAdvert не несе відповідальності за невиконання або труднощі у виконанні зобов'язань через обставини непереборної сили, наслідки яких неможливо уникнути або подолати.